Tuesday, 5 March 2013

AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984

AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 digubal bertujuan :

1. Memastikan setiap TASKA yang ditubuhkan berdaftar
2. Mengadakan pemeriksaan dan pengawalan
3. Menentukan kebajikan, kesejahteraan, keselamatan dan perkembangan menyeluruh kanak-kanak diutamakan.


2 comments: