Friday, 9 December 2011

Art & Craft class

Pusat Jagaan Kanak Kanak Nur Budi telah memulakan langkah untuk mengadakan kelas art & craft.Kelas ini diadakan setiap minggu pada setiap hari khamis. Salah satu objektif kelas ini adalah untuk mengukur tahap pencapaian & perkembangan kanak-kanak ini di dalam "art & craft". Aktiviti ini melibatkan kanak-kanak 1 tahun sehingga 5 tahun. Sehingga kini, PJKKNur Budi telah mempunyai 10 orang kanak-kanak "toddlers". Di dalam kelas ini pihak PJKKNur Budi mendapati kanak-kanak sangat gembira.

No comments:

Post a Comment