Wednesday, 19 June 2013

OSC ONLINE

Pihak Berkuasa Tempatan iaitu MPSJ @MBSA menggunakan OSC Online. Kawalan pembangunan adalah penting di Malaysia untuk memperkasa dan memperkemaskan proses perbandaran. Untuk itu, kelulusan kebenaran merancang dari pihak Berkuasa Tempatan (PBT) perlu diperolehi sebelum apa-apa pembangunan tanah dilaksanakan.

No comments:

Post a Comment