Wednesday, 23 October 2013

BANTUAN KEWANGAN UNTUK IBU BAPA

1. SKIM BANTUAN ASUHAN RAKYAT (SI KEMBAR)
SI KEMBAR di khaskan untuk kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun yang di hantar ke TASKA yang berdaftar dengan JABATAN KEBAJIKAN MALAYSIA (JKM).
Melalui skim baru ini, ibu bapa yang layak dan memenuhi syarat akan menerima bantuan yuran TASKA sebanyak RM 100 sebulan. Bantuan tersebut akan di bayar terus ke TASKA berkenaan.
Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.e-sikembar.org/

Syarat2 baru kelayakan:
Pendapatan Seisi rumah
1. RM 2,500 ke bawah yang menanggung anak paling kurang seorang
2. RM 3,000 ke bawah yang menanggung anak paling kurang 2 orang2. SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TASKA
Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan TASKA merupakan inisiatif kerajaan di bawah Bdang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).Objektif utama inisiatif ini adalah untuk membantu ibu bapa yang berpendapatan rendah bagi menampung kos yuran pengasuhan anak serta meningkatkan enrolmen kanak-kanak di TASKA yang berdaftar dengan JKM.
Untuk maklumat lanjut, sila berhubung dengan :
         Bahagian Perundangan & Advokasi
         Jabatan Kebajikan Masyarakat
         Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat
         Aras 6, 9-18, No 55 Persiaran Perdana, Presint 4,
         62100 Putrajaya
         Tel : 03-83232547/2547


         

No comments:

Post a Comment