Wednesday, 5 February 2014

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA (TADIKA) JABATAN PELAJARAN SELANGOR


Kita berada dalam suasana di mana perubahan berlaku dengan pantas. Untuk menghadapi dan seterusnya menangani perubahan-perubahan ini, kita perlua melengkapkan generasi kita dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan seawal mungkin di peringkat prasekolah atau tadika. Itu hanya sebahagian kata-kata aluan Pendaftar Sekolah Dan Guru, Dr Haji Zahri Bin Aziz. Untuk maklumat lanjut tentang GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN TADIKA, sila layari www.nurbudi.edu.my.

No comments:

Post a Comment