Thursday, 28 April 2016

RUANG PEMBELAJARAN KANAK-KANAK

Ruang pembelajaran kanak-kanak di taska.

1. Ruang, peralatan dan bahan yang disediakan di taska perlu dapat menyokong perkembangan optimum kanak- kanak secara positif.

2. Ruang pembelajaran yang kondusif hendaklah memenuhi 3 keperluan asas kanak2:
- mewujudkan peluang pembelajaran
- melindungi kesihatan dan keselamatan
- membina hubungan positif

No comments:

Post a Comment