Wednesday, 19 February 2014

PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN BAYI


PERKEMBANGAN BAYI DAN KANAK-KANAK merupakan perubahan-perubahan dan kemajuan secara kuantiti dan kualiti yang kita boleh lihat ke atas seseorang bayi sepanjang proses ia membesar dan menyediakan diri untuk berinteraksi dengan persekitaran.

1. Perkembangan kanak-kanak lebih pesat pada peringkat awal jika dibandingkan dengan kehidupan mereka selepas itu.
2. Semua kanak-kanak mengalami corak perkembangan yang sama- terdapat pelbagai persembahan dan perkembangan kanak-kanak adalah pada kadar berlainan di situasi berlainan.
3. kebolehan mereka akan meningkat dari satu tahap ke seterusnya dan apa yang berlaku di satu tahap akan mempengaruhi tahap yang berikutnya.

Untuk maklumat lanjut, sila ke : www.nurbudi.edu.my

No comments:

Post a Comment